Waar het allemaal begon 

Initiatief ontwikkeld door bevriende ondernemers die ook zichzelf tot het midden- en kleinbedrijf rekenen.

Opgericht in 2020

Villenova is in 2020 opgericht omdat de initiatiefnemers achter de firma iets wilden doen aan de leegloop van de winkelstraat en de gevolgen die dit heeft voor de lokale gemeenschap. Met een ruime ondernemers- en ICT ervaring denken wij de digitale wereld professioneel te kunnen koppelen aan de belangen van het MKB.

De Lockdown

Tijdens de Corona lockdown hadden veel lokale ondernemers zwaar te lijden onder de wegval van afzet.
Maar eigenlijk maakt de digitalisering het al meer dan 10 jaar steeds moeilijker voor de lokale ondernemer en vergrootte Corona dit effect slechts. Hieruit kwam wel het eerste concrete project voort om een digitaal winkelplatform te ontwikkelen.
Een compleet en gevarieerd platform, waar voorsal de wensen van zowel de traditionele als ook de moderne, digitale consument worden meegenomen, was daarop ons antwoord.

Het concept

De eerste gemeente waar het concept is uitgerold is Westland. Een nauwe samenwerking met de gemeente Westland, MKB-Westland en de lokale Biz’en zorgde voor een prettige en effectieve samenwerking. De lokale connecties van de lokale partijen gecombineerd met onze expertises bleek een combinatie voor succes te vormen.

Eerste stappen richting livegang

Op 6 oktober 2021 zal winkelinwestland.nl live zijn gegaan en zullen de eerste stappen gezet worden in het versterken van de lokale winkelkernen. Want zeg nou eerlijk, iedereen prefereert een bruisend centrum in zijn of haar lokale gemeenschap, toch?